Sonya Popcheva – Koushleva -Kushlea – Bruscoli

Tatiana ‘s mother and her  Grand Mother Радка Кушлева was a very famous singer .

Sonya Popcheva Now  her name is  Sonja Bruscoli – Popcheva aka Sonya Koushleva – Sonja (Tsonka) Kushleva  Residing in Greece and the Italian nationality adopted .

PICT0037 (2)

Now  she make the family and the name of the Sisters koushleva (kushleva) disgrace by taking fraud and theft. Has long been engaged

The last known theft and fraud took place in the Netherlands after it was known that her daughter ( Tatiana ) would die , she at the home of her daughter  everywhere she looked for things of value , and hid it in her Luggage and  in the luggage of the father Tatiana . Tatiana ignorant of the behavior of her mother and the scam practices her mother had full confidence in her mother until the time of death .

Tatiana designed and made jewelry of gold, silver and platinum , and used it with gems and pearls . This clears the mother and there they abuse it namely not just to the personal jewelry of Tatiana , but also the entire stock trading to hide and carry. 3.4 kg of gold and precious stones white gold rings with diamonds etc , necklaces and much more .

Tatiana ‘s husband who kept her in the palliative phase had better things to do than watch the costume and the trading stock and was afterwards discovered that everything of value was therefore all but disappeared . A small estimate of what the mother of Tatiana took with it about 50,000 Euros on goods . And this without permission . Tatiana and her husband had a will in which everything was bequeathed to her husband and also they were together in community of property .

One of the worst things that the mother has done in relation to her daughter.

Tatiana had her funeral fully planted and the coffin she wanted and what clothes and jewelery which she wanted to wear during the funeral which flowers etc. This let them know several times and show her mother and also showed what kind of coffin they wanted. And she wanted to be in Bulgaria. Buried her birth country

The estimate according to her mother that it would cost 5,000 euros this is for Bulgarian standards a very high amount for a funeral. here was so money aside . Her mother of all or substantially all the cheapest taken to stop as much money in her own pocket the coffin was all a shame , a cheap box of plywood rosewood motif painted which is estimated to cost around 50 euro cost or less.

Food and drink have them pay . ‘s Father on the funeral Tatiana In short, the funeral expense only by her behavior (mother ) 1,530 euros. And the mother claimed that everything had to be paid in advance and that 5000 euro than before and had to be on her. Account paid on time So this was a blatant lie .

The heavy alcoholic mother hid bottles of strong alcohol so one but could not see that she was an alcoholic . According to her , everyone is bad and they are all crooks , they hate the world . Chatting behind the backs of people and spread all kinds of rumors . In short a very unreliable , untruthful and glowing woman.

Completely the opposite of Tatiana who had just reliable and honest as she wanted people not light yet talked into making purchases they would otherwise be rich. Collect 10 years and to make purchases and jewels are stolen by her mother

 

De moeder en grootmode van Tatiana waren  heel bekende zangeressen .

Sonya  Popcheva  Thans hetende Sonja Bruscoli – Popcheva  alias Sonya Koushleva  alias Tsonka Kusleva  Wonende in Griekenland en heeft de Italiaanse Nationaliteit aangenomen.

Alleen maak zij nu de familie en de naam van de koushleva Sisters ten schande door zich al geruime tijd bezig te houden met oplichting en diefstal.

De laatste bekende diefstal en oplichting vond plaats in Nederland nadat bekend was dat haar dochter (Tatiana) zou komen te overlijden heeft ze in het huis van haar dochter overal gezocht naar dingen van waarde en verstopte die in haar bagage en in de bagage van de  vader van Tatiana. Tatiana onwetend van de gedragingen van haar moeder en de oplichtings praktijken van haar moeder had het volste vertrouwen in haar moeder tot het moment van overlijden.

Tatiana ontwierp en maakte juwelen van goud,  zilver en platina en gebruikte daar bij edelstenen en parels. Dit wist de moeder en heeft daar misbruik van gemaakt Namelijk niet aleen de persoonlijke sierraden van Tatiana maar ook de hele handels voorraad  te verstoppen en mee te nemen. 3,4 Kilo aan goud edelstenen en wit gouden ringen met diamanten etc, halssnoeren en nog veel meer.

De man  van Tatiana  die haar verzorgde in de Palliatieve  fase had wel wat anders te doen dan op de sierraden en de handelsvoorraad te letten  en kwam pas achteraf tot de ontdekking dat alles maar dan ook alles van waarde verdwenen was.  Een kleine schatting  van wat de moeder van Tatiana heeft mee genomen is ongeveer 50.000 Euro aan goederen. En dit zonder toestemming.  Tatiana en haar man hadden een Testament waarin alles nagelaten werd aan haar man en tevens waren zij samen in gemeenschap van goederen.

Een van de ergste dingen die de moeder heeft gedaan ten opzichte van haar dochter.

Tatiana had haar begrafenis volledig geplant en welke kist ze wilde hebben en welke kleding en welke sierraden ze wilde dragen tijdens de begrafenis welke bloemen enz. Dit liet ze meermaals weten en tonen aan haar moeder en liet ook zien wat voor kist ze wilde hebben. En dat ze in Bulgarije haar geboorte land begraven wilde worden.

De schatting volgens haar moeder was dat het 5.000 euro zou kosten dit is voor Bulgaarse begrippen een enorm hoog bedrag voor een begrafenis. hier voor werd dus geld gereserveerd. Echter Haar moeder heeft van alles of nagenoeg alles het goedkoopste genomen om zoveel mogelijk geld in haar eigen portemonnee te kunnen stoppen, de kist was helemaal een schande, een goedkoop kistje van triplex in rozenhout motief geschilder die naar schatting ongeveer 50 euro koste of minder.  Eten en drank heeft ze door de vader van Tatiana laten betalen. Kortom de begrafenis koste  slechts door haar gedrag (moeder) 1.530 euro.  En de moeder beweerde dat alles vooraf betaald moest worden, en dat die 5000 euro dan voor en tijdig op haar rekening gestort moest worden.  Dit was dus een grove leugen.

De moeder zware alcoholiste verborg flessen met sterke alcohol zodat men maar niet zou zien dat ze alcoholiste was. Volgens haar is iedereen slecht en zijn het allemaal oplichters, ze haat de hele wereld. Kletst achter de rug van mensen en verspreid allerhande roddels. Kort gezegd een zeer onbetrouwbare, leugenachtige en oplichtende  vrouw.

Volledig het tegenovergestelde van Tatiana die juist betrouwbaar was en goud eerlijk, zij wilde de mensen niet oplichten nog overhalen tot het doen van aankopen, ze had anders rijk kunnen worden. 10 jaar verzamelen en inkopen en laten maken van juwelen zij door haar moeder gestolen.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *